വിഴിഞ്ഞം : നിര്‍മ്മാണത്തിന് പണം തടസമാകില്ല – മുഖ്യമന്ത്രി

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിര്‍മാണത്തിന് പണം തടസമാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ബഡ്ജറ്റില്‍ തന്നെ പദ്ധതിക്കായി 600 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട സമയത്ത് ആവശ്യമായ പണം നല്‍കുമെന്നും മുഖ്...  more