വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഖത്തര്‍

വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി ലഭ്യമാക്കാന്‍ രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഖത്തര്‍ തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം. തൊഴില്‍ ഇടങ്ങളും തൊഴിലാളികളെ പാര്‍പ്പിച്ച സ്ഥലങ്ങളും ഏത് നിമിഷവും പരിശോധിക്കാനും നി...  more

തൊഴിലുടമയ്ക്ക് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കൈവശം വെയ്ക്കാനാവില്ല

ജിദ്ദ: വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ പാസ് പോര്‍ട്ട് കൈവശം വെയ്ക്കാന്‍ തൊഴിലുടമയ്ക്ക് അവകാശമില്ലെന്ന് സൗദി അറേബ്യന്‍ തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതു നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുടമ ഇത്തരത്തില്...  more